Composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació

Composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació. [ITA 46]

Tota la informació ací