Aparador virtual

Flash Grŕfics

ESTUDI DE DISSENY GRŔFIC

 

Serveis de disseny d'imatge i só

Flash GrŕficsQui som?
Flash Grŕfics és un estudi de disseny grŕfic jove ubicat a la ciutat de Benicarló (Castelló), que es troba en aquests moments en expansió, treballant, també, la província de Barcelona, amb professionals que compten amb gran experičncia en el sector del disseny grŕfic, que li donaran la resposta encertada a les seves necessitats, o a les de la seva empresa amb una bona relació qualitat/preu.

Quč fem?
DISENY GRŔFIC: el disseny grŕfic és igual a comunicació visual (disseny de missatges). Una de les facetes fonamentals és el disseny d´identitat. L´identitat visual és una de les estratčgies fonamentals de comunicació.

• Disseny de marca i normes d´aplicació
Per a fer aquest tipus de feina sempre es fa un petit estudi de l´empresa amb la que es va a treballar, es prendrŕ una especial atenció en: especialització de l´empresa, mercat al que va dirigit, un anŕlisi de la competčncia, estatus actual del negoci, la itmatge que es vol transmetre, etc.

• Papereria
Disseny de targetes, carpetes, fulls de carta i factures, sobres, invitacions, adhesius, etc.

• Retolació
Disseny per a la retolació de vehicles, aparadors, lluminosos, plaques de metacrilat, etc.

• Suports publicitaris
Disseny per a fullets, díptics, tríptics, catŕlegs, revistes, guies, cartells, insercions per a premsa, tanques publicitŕries, etc.

• Reclam publicitari
Disseny per al marcatge de roba, encenedors, bolígrafs, clauers, bosses, embalatges, etc.

• Senyalética
Disseny per a tot tipus de suports de senyalització com: panells direccionals, panells informatius, pictogrames, etc.

• Estudi d´imatge corporativa
L´estudi d´imatge corporativa ben realitzat no és un simple logotip. És necessari mantenir una coherčncia visual en totes les comunicacions que una empresa realitza.

Quan una empresa necessita un manual d´imatge corporativa?

• Una nova empresa u organització comença.
• Una empresa u organització s´ha fusionat amb una altra.
• Una empresa diversifica la seva gamma de productes.
• Una empresa pren conscičncia que ha de modernitzar-se.
• Una empresa ofereix serveis o productes molt semblants als de la seva competčncia.
• Els productes són més coneguts que l´empresa.
• Una empresa té un canvi de direcció, per tant comença un nou orde.
• Una empresa es identificada amb massa elements i deu integrar el seu impacte.

Beneficis de la imatge corporativa.
• Augment del reconeixement de l´empresa o organització.
• Major confiança dels treballadors o voluntaris de l´empresa o organització.
• Estalvi de costos per estandarització.
• Augment del coneixement públic d´una empresa o organització.
• “En definitiva, una imatge més apropiada en el mercat.

Nivell bŕsic: Logotip + aplicacions i papereria.
Nivell mitjŕ: Nivell bŕsic + retolació, reclam publicitari i opcional (segons empresa).
Nivell alt: Nivell mitjŕ + apartats alternatius.

Adreça: CARRER D'ALCALŔ DE XIVERT, 1

Telčfon: 686 473 118 

e-mail: info@flashgrafics.com

Web: http://www.flashgrafics.com