Notícies i enllaços d'interès

Aquesta secció recull les notícies i documents més actuals i interessants (resultats de concursos, anuncis, horaris, enllaços d'interès per al sector comercial...) que afecten al comerç local, que a més podreu trobar en els respectius apartats específics de la web.

Per a més informació podeu adreçar-vos a l'Agència per al Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC) de l'Ajuntament de Benicarló