Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
NORMATIVA APLICABLE AL SECTOR COMERCIAL

Normativa estatal

La normativa estatal sobre comerç minorista afecta a aquelles matèries sobre les quals l'estat té competències, tenint en compte que la major part de les competències corresponen a les Comunitats Autònomes, com és el cas de la Comunitat Valenciana.

La normativa estatal, en aquelles matèries en que no tinga la consideració de normativa bàsica, queda com a supletòria en cas de falta de regulació autonòmica.

Les principals lleis específiques que afecten a l'activitat comercial minorista són les següents:

-Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista (BOE 17/02/1996)

Aquesta llei conté diversos preceptes que tenen la consideració de bàsics sobre les competències de les comunitats autònomes, com és el cas de la forma dels contractes, desistiments, terminis de pagament a proveïdors, definicions de venda de saldos, franquícies, etc.

La resta d'articles es consideren supletoris a la normativa autonòmica.

-Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'Horaris Comercials (BOE 22/12/2004)

La nova llei estatal reguladora dels horaris comercials fixa els mínims de temps d'obertura setmanal dels comerços, i els mínims d'obertura en diumenges i festius, que no podran ser inferior a 8.

Les Comunitats Autònomes determinaran, dins del marc de la llei estatal, el règim exacte que s'aplicarà al seu territori.

-Llei 39/2004 contra la morositat en operacions comercials (BOE 30/12/2004)

La llei estatal contra la morositat en les operacions comercials modifica la Llei estatal 7/1996, del Comerç Minorista, fixant-se en 30 dies des de la data de lliurament del producte, en cas de falta de termini exprés, el temps per a efectuar els pagaments per part dels comerciants als seus proveïdors.

i en castellà teniu:

Creat per pere el 22/03/2005
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 15/02/2019 14:59 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló