Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
ÀREA D'INFORMÀTICA

Migració de l'emulador de terminal Onnet32 a GNU/Linux

Autor: Ajuntament de Benicarló - Àrea d'Informàtica

Versió 1.0 - 2004.08.09

Introducció

En aquest document s'explica com hem substuït l'emulador de terminal Onnet32 que utilitzavem en els equips amb Windows per les aplicacions lliures Konsole.

Consideracions inicial

L'Onnet32 és una aplicació propietària per a MS Windows que permet emular diversos tipus de terminal de text i connectar-se via telnet a servidors remots.

Nosaltres l'hem utilitzat des de 1996 perquè els usuaris pugueren executar les aplicacions instal·lades en els servidors UNIX emulant terminals vt220. De les diverses opcions de l'Onnet32, per a l'usuari s'han fet imprescindibles:

 • la definició d'esquemes de colors diferents en funció del servidor al qual se connectava;
 • el mapeig de les tecles de funció amb seqüències de caràcters arbitràries (p.e. F9="Junta de Govern Local");
 • el mapeig del punt decimal per la coma decimal en el teclat numèric; i
 • el redimensionament dels tipus de lletra.

Amb la substitució dels equips d'escriptori amb Windows per equips amb GNU/Linux i KDE s'ha hagut de buscar una alternativa a l'Onnet32. La solució adoptada ha estat la següent:

Konsole

Com a emulador de terminal s'ha escollit konsole perque permet:
 • emular diferents tipus de terminal, entre ells vt220;
 • redimensionar els tipus de lletra;
 • definir diferents esquemes de color; i
 • mapejar les tecles de funció amb cadenes de text.

Cóm preparar l'emulador per al servidor Quercux

A partir dels arxius de /usr/share/apps/konsole/
 1. Crear l'entrada corresponent al mapeig de les tecles de funció: /usr/share/apps/konsole/quercux.keytab
 2. Crear l'entrada corresponent l'esquema de color: /usr/share/apps/konsole/quercux.schema
 3. Crear l'entrada corresponent al mode d'executar el konsole: /usr/share/apps/konsole/quercux.desktop

xmodmap

El mapeig de la tecla numèrica "." (punt) per una "," (coma) s'ha fet amb l'xmodmap. Com que aquesta funcionalitat només la utilitzaran un nombre reduÍt d'usuaris, i no sempre, s'han creat a l'escriptori dues icones que li permeten a l'usuari canviar en qualsevol moment el "." per la "," i a l'inrevés.
 1. Canviar el punt per la coma: xmodmap -e "keycode 91 = KP_Delete comma"
 2. Canviar la coma pel punt: xmodmap -e "keycode 91 = KP_Delete KP_Decimal"
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 22/05/2019 07:57 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló