Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
ACTUALITAT

Informació d'Interés

 • Convocatòria i bases específiques per a la borsa de treball temporal de psicòleg A partir d'avui, podeu presentar les instàncies per a formar part d'una borsa d'ocupació temporal de psicòlegs, destinats a l'àrea de de Serveis Socials. El termini de presentació de sol·licituds finalitza als 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, que encara no s'ha fet efectiva.<a href="https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oposicions-ajt.php3"> [més]</a>
 • Festes locals per a l'any 2018 El Ple de l'Ajuntament del passat 27 de juliol va aprovar designar festes locals per a l'any 2018 els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori, i el 24 d'agost, festivitat de Sant Bartomeu.
 • Informació sobre matriculacions de la UNED Fins al 20 d'octubre està obert el període de matrícula a la UNED. Encara que la matrícula s'ha de fer a través de la pàgina web de la UNED, si voleu informació i suport per fer-la podeu passar per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament. A partir del dia 18 s'atendrà al públic tots els dilluns de 18.00 a 20.00 hores. <a href="http://portal.uned.es">[més]</a>
 • Informació sobre matriculacions de l'EOI Dijous 21 de setembre, des de les 11.30 a les 13.30 hores, a l'Àrea de Cultura de l'ajuntament es faran les següents matrícules presencials dels alumnes de l'aulari de Benicarló de l'EOI. Els alumnes de francès i italià: tots els alumnes del curs anterior, els alumnes de cursos anteriors al 2016-2017 i que són d'altres escoles, els que han fet preinscripció en línia i els que no han fet la preinscripció i havien d'esperar a les places vacants. Alumnes i docents d'anglès: els docents admesos al PIALP, els alumnes del curs anterior i els alumnes de cursos anteriors al 2016-2017 i que són d'altres escoles. Els alumnes que han fet la preinscripció en línia d'anglès s'han de matricular a través de l'EVAST, a la web de l'EOI. <a href="http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/147">[més]</a>
 • Nou horari d'hivern de la Biblioteca Municipal A partir del 16 de setembre comença el nou horari d'hivern de la Biblioteca Municipal Manel Garcia Grau. L'horari de dilluns a divendres és de 9.00 a 20.00 hores ininterrompudes, mentre que els dissabtes és de 10.00 a 13.00 hores. Aquest horari es mantindrà fins al mes de juny.
 • Programa de termalisme de l'IMSERSO per a l'any 2017 El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de l'IMSERSO, engega el Programa de Termalisme Social per a la temporada de 2017. En funció dels torns sol·licitats, el termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 12 de maig (per als torns dels mesos de febrer a agost) o el 31 d'octubre (per als torns dels mesos de setembre a desembre).
 • Programa de termalisme valencià 2017 La Generalitat Valenciana ha posat en marxa el Programa de termalisme valencià per a l'any 2017, que ofereix la possibilitat de gaudir de tractaments termals, als pensionistes que per prescripció facultativa ho precisen, en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana. El termini de de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2017.
 • Programa de Turisme de l'IMSERSO per a la temporada 2017-2018 L'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) ha posat en marxa un any més el programa de Turisme per a la temporada 2017-2018. El termini per a presentar sol·licituds per a la primera fase serà fins al 7 de juny de 2017, i per la segona fase fins al 26 de febrer de 2018.
 • Proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià De l'1 a l'11 de setembre, s'obri un segon termini de matrícula a les proves de valencià de la JQCV. Els exàmens tindran lloc al novembre. A Aviva Benicarló (c. de Ferreres Bretó, 10) podem donar-vos tota la informació que necessiteu sobre la convocatòria.
 • Registre de bicicletes de la Policia Local Amb l'objectiu de facilitar la identificació de les bicicletes robades, la Policia Local de Benicarló ha obert un registre de bicicletes on es poden inscriure voluntàriament i gratuïtament tots els propietaris. Per a més informació podeu contactar amb la Policia Local de Benicarló (c. del Doctor Coll,5. Tel. 964 475 300) correu.policia@ajuntamentdebenicarlo.org
 • Repartiment de bosses per al reciclatge de residus en l'àmbit domèstic La Regidoria de Medi Ambient facilita de manera gratuïta bosses tricompartimentades per al foment de la separació dels residus en l'àmbit domèstic. Les bosses es poden recollir a l'oficina d'atenció ciutadana de serveis públics municipals situada a la Plaça del Ministre Marcelino Domingo. Més informació al telèfon 964 461 253.

i en castellà teniu:

 • Convocatoria y bases específicas para la bolsa de trabajo temporal de psicólogo A partir de hoy, podéis presentar las instancias para formar parte de una bolsa de ocupación temporal de psicólogos, destinados en el área de de Servicios Sociales. El plazo de presentación de solicitudes finaliza a los 10 días contadores desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, que todavía no se ha hecho efectiva.<a href="https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oposicions-ajt.php3"> [más]</a>
 • Fiestas locales para el año 2018 El Pleno del Ayuntamiento del pasado 27 de julio aprobó designar fiestas locales para el año 2018 los días 9 de mayo, festividad de Sant Gregori, y el 24 de agosto, festividad de Sant Bartomeu.
 • Información sobre matriculaciones de la EOI El jueves 21 de septiembre, desde las 11.30 a las 13.30 horas, al Área de Cultura del Ayuntamiento se harán las siguientes matrículas presenciales de los alumnos del aulario de Benicarló de la EOI. Los alumnos de francés e italiano: todos los alumnos del curso anterior, los alumnos de cursos anteriores al 2016-2017 y que son de otras escuelas, los que han hecho preinscripción en línea y los que no han hecho la preinscripción y tenían que esperar en las plazas vacantes. Alumnos y docentes de inglés: los docentes admitidos al PIALP, los alumnos del curso anterior y los alumnos de cursos anteriores al 2016-2017 y que son de otras escuelas. Los alumnos que han hecho la preinscripción en línea de inglés se tienen que matricular a través del EVAST, a la web de la EOI. <a href=http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/147>[más]</a>
 • Información sobre matriculaciones de la UNED Hasta el 20 de octubre está abierto el periodo de matrícula a la UNED. Aunque la matrícula se tiene que hacer a través de la página web de la UNED, si queréis información y apoyo para hacerla podéis pasar por el área de Cultura del Ayuntamiento. A partir del día 18 se atenderá al público todos los lunes de 18.00 a 20.00 horas. <a href=http://portal.uned.es>[más]</a>
 • Nuevo horario de invierno de la Biblioteca Municipal A partir del 16 de septiembre empieza el nuevo horario de invierno de la Biblioteca Municipal Manel Garcia Grau. El horario de lunes a viernes es de 9.00 a 20.00 horas ininterrumpidas, mientras que los sábados es de 10.00 a 13.00 horas. Este horario se mantendrá hasta el mes de junio.
 • Programa de termalismo del IMSERSO para el año 2017 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del IMSERSO, pone en marcha el Programa de Termalismo Social para la temporada de 2017. En función de los turnos solicitados, el plazo para presentar las solicitudes finaliza el 12 de mayo (para los turnos de los meses de febrero a agosto) o el 31 de octubre (para los turnos de los meses de septiembre a diciembre).
 • Programa de termalismo valenciano 2017 La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el Programa de termalismo valenciano para el año 2017, que ofrece la posibilidad de disfrutar de tratamientos termales, a los pensionistas que por prescripción facultativa lo precisan, en establecimientos balnearios de la Comunitat Valenciana. El plazo de de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre de 2017.
 • Programa de Turismo del IMSERSO para la temporada 2017-2018 El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha puesto en marcha un año más el programa de Turismo para la temporada 2017-2018. El plazo para presentar solicitudes para la primera fase será hasta el 7 de junio de 2017, y para la segunda fase hasta el 26 de febrero de 2018.
 • Registro de bicicletas de la Policía Local Con el objetivo de facilitar la identificación de las bicicletas robadas, la Policía Local de Benicarló ha abierto un registro de bicicletas donde se pueden inscribir voluntaria y gratuitamente todos los propietarios. Para más información podéis contactar con la Policía Local de Benicarló (c. del Doctor Coll, 5. Tel. 964475300) correu.policia @ ajuntamentdebenicarlo.org
 • Reparto de bolsas para el reciclaje de residuos en el ámbito doméstico La Concejalía de Medio ambiente facilita de manera gratuita bolsas tricompartimentadas para el fomento de la separación de los residuos en el ámbito doméstico. Las bolsas se pueden recoger en la oficina de atención ciudadana de servicios públicos municipales situada en la Plaza del Ministro Marcelino Domingo. Más información al teléfono 964 461 253.
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 19/09/2017 12:55 © 2000-2017 Ajuntament de Benicarló