Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
ACTUALITAT

Informació d'Interés

 • Horari de la Biblioteca Manel Garcia Grau a partir del 20 de març La Biblioteca Manel Garcia Grau estrena horari ininterromput. De dilluns a divendres obrirà de 9.00 a 20.00 hores. Dissabtes i diumenges estarà tancada.
 • Informació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives sobre les retribucions relacionades amb la dependència La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha anunciat que retornarà d'ofici les quantitats que en concepte de cuidador no professional es van retallar entre 2012 i 2015. També resoldrà d'ofici les quantitats corresponents a la prestació per dependència d'aquelles persones que no les van poder percebre en vida per no estar resoltes. Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb l'Àrea de Dependència del Centre Social Municipal La Farola (964 47 39 68). <a href="http://www.inclusio.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=698126">Més informació</a>.
 • Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades El Servei Valencià d'Ocupació i Formació ha convocat per a l'exercici 2017 les subvencions destinades al programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. <a href="http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2423.pdf">Més informació</a>.
 • Programa de termalisme de l'IMSERSO per a l'any 2017 El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de l'IMSERSO, engega el Programa de Termalisme Social per a la temporada de 2017. En funció dels torns sol·licitats, el termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 12 de maig (per als torns dels mesos de febrer a agost) o el 31 d'octubre (per als torns dels mesos de setembre a desembre).
 • Programa de termalisme valencià 2017 La Generalitat Valenciana ha posat en marxa el Programa de termalisme valencià per a l'any 2017, que ofereix la possibilitat de gaudir de tractaments termals, als pensionistes que per prescripció facultativa ho precisen, en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana. El termini de de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2017.
 • Registre de bicicletes de la Policia Local Amb l'objectiu de facilitar la identificació de les bicicletes robades, la Policia Local de Benicarló ha obert un registre de bicicletes on es poden inscriure voluntàriament i gratuïtament tots els propietaris. Per a més informació podeu contactar amb la Policia Local de Benicarló (c. del Doctor Coll,5. Tel. 964 475 300) correu.policia@ajuntamentdebenicarlo.org
 • Repartiment de bosses per al reciclatge de residus en l'àmbit domèstic La Regidoria de Medi Ambient facilita de manera gratuïta bosses tricompartimentades per al foment de la separació dels residus en l'àmbit domèstic. Les bosses es poden recollir a l'oficina d'atenció ciutadana de serveis públics municipals situada a la Plaça del Ministre Marcelino Domingo. Més informació al telèfon 964 461 253.
 • Sol·licitud d'ajudes per a Certificació d'R+D+i (CERTIFICA-CV) La Generalitat convoca la concessió per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de subvencions vinculades a projectes de Certificació d'R+D+i (CERTIFICA-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017. El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 6 d'abril de 2017 i finalitzarà el 16 de maig de 2017 a les 24 hores. <a href="http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=Grq4YkQcJHNG0zGRTfDjVFVCCpDvlp8ymkvvxQw5B9psqL2zhFNL!-700245324!1491374332102?id_proc=17248">Consulteu aquí tota la informació </a>.

i en castellà teniu:

 • Horario de la Biblioteca Manel Garcia Grau a partir del 20 de marzo La Biblioteca Manel Garcia Grau estrena horario ininterrumpido. De lunes a viernes abrirá de 9.00 a 20.00 horas. Sábados y domingos estará cerrada.
 • Información de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre las retribuciones relacionadas con la dependencia La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha anunciado que devolverá de oficio las cantidades que en concepto de cuidador no profesional se recortaron entre 2012 y 2015. También resolverá de oficio las cantidades correspondientes a la prestación por dependencia de aquellas personas que no las pudieron percibir en vida por no estar resueltas. Para cualquier duda podéis poneros en contacto con el Área de Dependencia del Centro Social Municipal La Farola (964 47 39 68). <a href="http://www.inclusio.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=698126">Más información</a>.
 • Programa de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas El Servei Valencià d'Ocupació i Formació ha convocado para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas al programa de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. <a href="http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2423.pdf">Más información</a>.
 • Programa de termalismo del IMSERSO para el año 2017 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del IMSERSO, pone en marcha el Programa de Termalismo Social para la temporada de 2017. En función de los turnos solicitados, el plazo para presentar las solicitudes finaliza el 12 de mayo (para los turnos de los meses de febrero a agosto) o el 31 de octubre (para los turnos de los meses de septiembre a diciembre).
 • Programa de termalismo valenciano 2017 La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el Programa de termalismo valenciano para el año 2017, que ofrece la posibilidad de disfrutar de tratamientos termales, a los pensionistas que por prescripción facultativa lo precisan, en establecimientos balnearios de la Comunitat Valenciana. El plazo de de presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre de 2017.
 • Registro de bicicletas de la Policía Local Con el objetivo de facilitar la identificación de las bicicletas robadas, la Policía Local de Benicarló ha abierto un registro de bicicletas donde se pueden inscribir voluntaria y gratuitamente todos los propietarios. Para más información podéis contactar con la Policía Local de Benicarló (c. del Doctor Coll, 5. Tel. 964475300) correu.policia @ ajuntamentdebenicarlo.org
 • Reparto de bolsas para el reciclaje de residuos en el ámbito doméstico La Concejalía de Medio ambiente facilita de manera gratuita bolsas tricompartimentadas para el fomento de la separación de los residuos en el ámbito doméstico. Las bolsas se pueden recoger en la oficina de atención ciudadana de servicios públicos municipales situada en la Plaza del Ministro Marcelino Domingo. Más información al teléfono 964 461 253.
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 28/04/2017 13:49 © 2000-2017 Ajuntament de Benicarló