Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
COMUNICACIÓ I IMATGE INSTITUCIONAL

Informació d'Interés

 • Ajudes al lloguer per a l'any 2019 La Generalitat Valenciana ha publicat les ajudes al lloguer per a l'any 2019. Les sol·licituds es poden presentar fins al 8 de març. <a href="http://bit.ly/2EbsAdf">Més informació</a>.
 • Festes locals per al 2019 i escolars per al curs 2018-19 El Ple del mes de juliol ha aprovat el calendari festiu per al 2019. Les festes locals seran Sant Gregori (9 de maig) i Sant Bartomeu (24 d'agost). I les festes escolars per al curs 2018-2019 seran el 2 de novembre de 2018, el 7 de desembre de 2018 i el 18 de març de 2019.
 • Festes Patronals 2019 A l'efecte de constituir la Comissió de Festes, la Regidoria de Festes fa una crida perquè tots aquells interessats a formar-ne part s'adrecen al Departament de Festes per a informar-los de tot el que comporta el compromís, que no és un altre que la necessitat de comptar amb persones responsables, amb il·lusió i ganes de treballar per les festes patronals de la nostra ciutat. Així mateix, totes les xiques interessades en els càrrecs de dama popular, dama infantil i dulcinea de les Festes Patronals de 2019 poden presentar la seua sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament de Benicarló, fins a les 14.00 hores, del dia 28 de febrer de 2019. Per a més informació, podeu adreçar-vos al Departament de Festes telefonant al 964 47 03 43.
 • Matrícula per a les proves de certificació de les EOI (torn lliure) Les Escoles Oficials d'Idiomes han obert el període de matrícula per a examinar-se per torn lliure: de l'11 de febrer de 25 de febrer, fins a les 15.00 h.Podeu matricular-vos ara per obtindre els certificats d'acreditació de les llengües que s'hi imparteixen (alemany, anglés, àrab, espanyol, francés, grec, italià, portugués, rus, valencià i xinés). Les proves del torn lliure tindran lloc durant els mesos de maig i juny de 2019. <a href="http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/236">Més informació</a>
 • Programa de termalisme valencià 2019 El programa oferit per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, dona la possibilitat de gaudir de tractaments termals, als pensionistes que per prescripció facultativa ho precisen, en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana i es podrà sol·licitar fins al 31 d'octubre del 2019.
 • Programa de turisme de l'IMSERSO per a la temporada 2018/19 El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de l'IMSERSO, ha posat en marxa la segona fase del programa de Turisme per a la temporada 2018-2019. El termini per a presentar les sol·licituds per a aquesta segona fase és el 26 de febrer de 2019.
 • Registre de bicicletes de la Policia Local Amb l'objectiu de facilitar la identificació de les bicicletes robades, la Policia Local de Benicarló ha obert un registre de bicicletes on es poden inscriure voluntàriament i gratuïtament tots els propietaris. Per a més informació podeu contactar amb la Policia Local de Benicarló (c. del Doctor Coll,5. Tel. 964 475 300) correu.policia@ajuntamentdebenicarlo.org
 • Repartiment de bosses per al reciclatge de residus en l'àmbit domèstic La Regidoria de Medi Ambient facilita de manera gratuïta bosses tricompartimentades per al foment de la separació dels residus en l'àmbit domèstic. Les bosses es poden recollir a l'oficina d'atenció ciutadana de serveis públics municipals situada a la Plaça del Ministre Marcelino Domingo. Més informació al telèfon 964 461 253.

i en castellà teniu:

 • Ayudas al alquiler para el año 2019 La Generalitat Valenciana ha publicado las ayudas al alquiler para el año 2019. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 8 de marzo. <a href="http://bit.ly/2EbsAdf">Más información</a>.
 • Fiestas locales para el 2019 y escolares para el curso 2018-19 El Pleno del mes de julio ha aprobado el calendario festivo para el 2019. Las fiestas locales serán San Gregorio (9 de mayo) y San Bartolomé (24 de agosto). Y las fiestas escolares para el curso 2018-2019 serán el 2 de noviembre de 2018, el 7 de diciembre de 2018 y el 18 de marzo de 2019.
 • Fiestas Patronales 2019 A efectos de constituir la Comisión de Fiestas, la Concejalía de Fiestas hace un llamamiento para que los interesados en formar parte se dirijan al Departamento de Fiestas para informarles de todo lo que comporta el compromiso, que no es otro que la necesidad de contar con personas responsables, con ilusión y ganas de trabajar por las fiestas patronales de nuestra ciudad. Así mismo, todas las chicas interesadas en los cargos de dama popular, dama infantil y dulcinea de las Fiestas Patronales 2019 pueden presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Benicarló, hasta las 14.00 horas, del día 28 de febrero de 2019. Para más información, podéis dirigiros al Departamento de Fiestas llamando al 964 47 03 43.
 • Matrícula para las pruebas de certificación de las EOI (turno libre) Las Escuelas Oficiales de Idiomas han abierto el periodo de matrícula para examinarse por turno libre: del 11 de febrero al 25 de febrero, hasta las 15.00 h. Podéis matricularos ahora para obtener los certificados de acreditación de las lenguas que se imparten (alemán, inglés, árabe, español, francés, griego, italiano, portugués, ruso, valenciano y chino). Las pruebas del turno libre tendrán lugar durante los meses de mayo y junio de 2019. <a href=http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/236>Más información</a>
 • Programa de Turismo del IMSERSO para la temporada 2017-2018 El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha puesto en marcha un año más el programa de Turismo para la temporada 2017-2018. El plazo para presentar solicitudes para la primera fase será hasta el 7 de junio de 2017, y para la segunda fase hasta el 26 de febrero de 2018.
 • Programa de turismo del IMSERSO para la temporada 2018/19 El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del IMSERSO, ha puesto en marcha la segunda fase del programa de Turismo para la temporada 2018-2019. El plazo para presentar las solicitudes para esta segunda fase es hasta el 26 de febrero de 2019.
 • Registro de bicicletas de la Policía Local Con el objetivo de facilitar la identificación de las bicicletas robadas, la Policía Local de Benicarló ha abierto un registro de bicicletas donde se pueden inscribir voluntaria y gratuitamente todos los propietarios. Para más información podéis contactar con la Policía Local de Benicarló (c. del Doctor Coll, 5. Tel. 964475300) correu.policia @ ajuntamentdebenicarlo.org
 • Reparto de bolsas para el reciclaje de residuos en el ámbito doméstico La Concejalía de Medio ambiente facilita de manera gratuita bolsas tricompartimentadas para el fomento de la separación de los residuos en el ámbito doméstico. Las bolsas se pueden recoger en la oficina de atención ciudadana de servicios públicos municipales situada en la Plaza del Ministro Marcelino Domingo. Más información al teléfono 964 461 253.
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 18/02/2019 15:39 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló